HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 


   
ขอแสดงความยินดี นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย (คนใหม่) วาระปี 2559-2561
ขอแสดงความยินดี นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2559-2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559...

Read

   
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    ...

Read

   
ประกาศ ราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน ณ วันที่21-09-2015
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ประกาศราคารับซื้อไม้ท่อนรวม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเป็นราคารับซื้อหน้าโรงงาน อยู่ที่ 1.70-1.90 บาท/ตัน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558...

Read

   
 
โครงการวิจัยเรื่องการวางแผนปลูกป่าเศรษฐกิจแห่งชาติโดยใช้ไม้ยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆ

14 กรกฏาคม 2557


สถิติการค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพารา ล่าสุด

13 กรกฏาคม 2558


งานวิจัยเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา

13 กรกฏาคม 2558


สถิติการค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพารา

13 กรกฏาคม 2558


“แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ Wood Pellet”

13 กรกฏาคม 2558


การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

13 กรกฏาคม 2558


 
 
loadwb
คลิก สมัครสมาชิก
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กุมภาพันธ์ 2559
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com