HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 


   
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง 
 ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง” ขึ้นในวันพุธที่ 28  กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องตะกั่วป่าเอ โรงแรมหรรษาเจบี  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื...

Read

   
ข้อมูลการส่งออก Wood Pellet จากไม้ยางพาราไปยังประเทศญี่ปุ่น 
ข้อมูลการส่งออก Wood Pellet จากไม้ยางพาราไปยังประเทศญี่ปุ่น ไม้ยางพารา ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นให้ได้ราคารับซื้อไฟฟ้า 24 เยน/kWh ตามระบบ FITจะต้องผ่านการรับรองแหล่งที่มาตามวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. เป็นไม้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระที่ทำหน้าท...

Read

   
รัฐบาลพร้อมสนับสนุนชาวสวนยาง-ผปก.กิจการยางปฏิบัติตามมาตรฐาน FSC 
รัฐบาลพร้อมสนับสนุนชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางปฏิบัติตามมาตรฐาน FSC เน้นปลูกยางในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลุยตั้งเป้าขยายตลาดส่งออก ดันราคายางให้สูงขึ้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานผลการหารือระหว่าง 4 สมาคมยางพารา คือ สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยา...

Read

   
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2018 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2018 และเดินทางไปเจรจาการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7 - ...

Read

   
ตลาดไม้โตเร็วเปิดกว้าง ญี่ปุ่นเล็งยางป้อนไฟฟ้า 
ด้วยปัจจุบันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ในระดับโลกมีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 3,200 ล้านล้านบาท ในปี 2573 อีก 12 ปีข้างหน้า มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่อุตสาหกรรมป่าไม้ของไทยมีส่วนร่วมในตลาดนี้ต่ำมากแค่ร้อยละ 0.01 เท่านั้น ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ ...

Read

   
 
รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2560

30 มกราคม 2561


คู่มือการใช้งานระบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สำหรับสถานประกอบการ

9 ตุลาคม 2560


พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

22 กันยายน 2560


แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

18 กันยายน 2560


แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 กระทรวงพลังงาน

18 กันยายน 2560


พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

5 กรกฏาคม 2560


 
 
loadwb
คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กุมภาพันธ์ 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com