HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 


   
เข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สมาคมน้ำยางข้นไทย 
นายวนัส วิระพรสวรรค์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สมาคมน้ำยางข้นไทย วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

   
ขอแสดงความยินดี 
ขอแสดงความยินดี นายวนัส วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จำกัด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2567-2569 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567...

Read

   
เข้าพบและแสดงความยินดีกับประธานบอร์ด กยท. 
นายวนัส วิระพรสวรรค์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พร้อมด้วย นายสุทิน พรชัยสุรีย์ และ นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) คนใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ  ...

Read

   
การประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นายวนัส วิระพรสวรรค์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง...

Read

   
เข้าร่วมงานเลี้ยง South Thailand Customer Appreciation Dinner 2024 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมงานเลี้ยง South Thailand Customer Appreciation Dinner 2024 จัดกิจกรรมโดย Penang Port เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซนทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...

Read

   
 
คู่มือแนะนำการชำระาษีอากรกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา

13 กุมภาพันธ์ 2564


สถานการณ์ตลาดไม้ยางพาราของจีน

22 พฤศจิกายน 2561


ภาพรวมการนำเข้าไม้และไม้ยางพาราของจีน

22 พฤศจิกายน 2561


ข้อมูลการนำเข้าไม้ยางพาราของจีน

22 พฤศจิกายน 2564


สถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบด้านเศรษฐกิจมหภาค

10 กันยายน 2564


สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือน ก.ค. 61

10 กันยายน 2561


 
 
loadwb
คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤษภาคม 2567
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com