HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การอบรมด้านกฎหมายแรงงาน เรื่อง ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ
 

ด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยกำหนดจัดการจัดอบรมด้านกฎหมายแรงงาน  เรื่อง ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องหาดใหญ่  โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีรายละเอียดดังแนบ

 
ในการนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว หากสนใจ สามารถแจ้งความจำนงใบแบบตอบรับ ที่แนบมาพร้อมกันนี้ และส่งกลับไปยังสมาคมฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม นี้
 
ท่านใดสนใจเข้าร่วม หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสมาคมฯ โทรศัพท์ 0 7421 3419 E-mail tpa2553@hotmail.com

 
 

 

 
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 3/2561
  การประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
  การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์
  การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต
  ผวาราคายาง เข้าฤดูเปิดหน้ากรีด ด้านผลิตภัณฑ์ไม้ยาง เศษไม้ ปีกไม้ ตอไม้ ตลาดต้องการสูง
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com