HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สงขลา โรงแรม หรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 

 

 
  การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 6/2561
  ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน FSC
  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาจีน ครบรอบ 69 ปี
  การประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 1 (5 จังหวัด)
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤศจิกายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com