HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 3/2561
 

ข่าวกิจกรรมวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
วันนี้เวลา 09.30 น. คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ ผู้แทนจาก บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการสมาคมฯ
เข้าร่วม การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ระหว่าง ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งจัดโดย กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

 
 

 

 
  การประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
  การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์
  การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต
  ผวาราคายาง เข้าฤดูเปิดหน้ากรีด ด้านผลิตภัณฑ์ไม้ยาง เศษไม้ ปีกไม้ ตอไม้ ตลาดต้องการสูง
  การเข้าพบและแสดงความยินดีกับท่าน รมต.ก.พาณิชย์
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤษภาคม 2561
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com