HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยร่วมลงนาม MOU และให้สัมภาษณ์สื่อในประเทศจีน
 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนการค้าไม้ยางพารา เข้าพบหน่วยงานรัฐบาลเมืองหนานคัง / ก้านโจว เพื่อลงนาม MOU ทั้งนี้ในวันดังกล่าว นายนิกรฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศจีน โดยสามารถอ่านข่าวได้ทาง https://mp.weixin.qq.com/s/FHTxaFNY8alCY_3B3ptwYg

 

 
 

 

 
  งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สมาคมน้ำยางข้นไทย ประจำปี 2562
  ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood
  พิธีการทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
  การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

เมษายน 2562
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com