HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Flagship นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0
 

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กำหนดจัดประชุม การเตรียมความพร้อมโครงการ Flagship นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระจูด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสุรชัย กลางพระเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานในการประชุม โดยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

 
 

 

 
  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมนำเสนอ Flagship ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2561(4)
  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ให้การต้อนรับ กงสุลฝ่ายพาณิยช์จีน
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 5/2561
  ผู้แทนสมาคมฯ เข้าพบ หารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กันยายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com