HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Flagship นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0
 

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กำหนดจัดประชุม การเตรียมความพร้อมโครงการ Flagship นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระจูด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสุรชัย กลางพระเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานในการประชุม โดยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

 
 

 

 
  การประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต
  EU เชิญผู้แทนภาคเอกชน พบเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่อง VPA FLEGT ระหว่างไทย - EU
  การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 4 (JEM4)
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

สิงหาคม 2561
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com