HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การร่วมการประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
 

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดการประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและความต้องการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเครือข่ายไม้ยางพารา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ในการนี้ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม

 
 

 

 
  การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 6/2561
  ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน FSC
  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาจีน ครบรอบ 69 ปี
  การประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 1 (5 จังหวัด)
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤศจิกายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com