HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค : ภาคใต้ชายแดน
 

ด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค : ภาคใต้ชายแดน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้จัดการสมาคมฯ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม

 
 

 

 
  การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ครั้งที่ 1/2563
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยและคณะ เข้าหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจไม้ยางพารา
  การทดสอบภาคสนาม (Field test) ของการใช้โปรแกรมออก QR - Code สำหรับไม้ยางพาราแปรรูป
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยและคณะ เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพิ้อประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป
  ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยร่วมคณะผู้แทนการค้าสินค้าเกษตรเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย (บังกาลอร์ - ไฮเดอราบัต)
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2563
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com