HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 1 (5 จังหวัด)
 

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ในกิจกรรม SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ ห้องสันติภาพ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม

ในการนี้ นายวนัส วิระพรสวรรค์ ผู้แทนสมาคมฯ ได้นำเสนอ Flagship ไม้ยางพาราไทย ไม้ยางพาราโลก ต่อที่ประชุม พร้อมด้วย นายอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา นายมณัส ศุภชีวะกุล และ ผู้จัดการสมาคมฯ

 
 

 

 
  พิธีการทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
  การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 6/2561
  ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน FSC
  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาจีน ครบรอบ 69 ปี
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

ธันวาคม 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com