HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 1 (5 จังหวัด)
 

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ในกิจกรรม SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ ห้องสันติภาพ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม

ในการนี้ นายวนัส วิระพรสวรรค์ ผู้แทนสมาคมฯ ได้นำเสนอ Flagship ไม้ยางพาราไทย ไม้ยางพาราโลก ต่อที่ประชุม พร้อมด้วย นายอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา นายมณัส ศุภชีวะกุล และ ผู้จัดการสมาคมฯ

 
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2562
  การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.2861
  การประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมมาตรการเร่งรัดการใช้และผลักดันการส่งออกยางพารา
  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาราคายางพาราร่วมกับผู้ประกอบกิจการยาง
  ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยหารือร่วมกับทูตพาณิชย์
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

ตุลาคม 2562
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com