HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข
 

ด้วยสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ตรัง และ ยะลา และ สมาคมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ภาคตะวันออก ร่วมประชุมหารือ เรื่องสถานการณ์ไม้ยางพาราในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม  เวลา 11.30 น. ณ ห้องนครินทร์ บอลลูม โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

 
 

 

 
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยร่วมพิธีเปิดงาน Malaysia Wood Expo 2019
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2562
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2562
  การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.2861
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

ธันวาคม 2562
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com