HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานละศีลอดและพบปะท่านกงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา
 

นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานละศีลอดและพบปะท่านฟะฮีร์ สุไลมาน กงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมญันนาตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2562
  การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.2861
  การประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมมาตรการเร่งรัดการใช้และผลักดันการส่งออกยางพารา
  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาราคายางพาราร่วมกับผู้ประกอบกิจการยาง
  ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยหารือร่วมกับทูตพาณิชย์
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤศจิกายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com