HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยและคณะ เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพิ้อประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป
 

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปลรูป ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนให้เปิดตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแปรรูปในประเทศจีน อินเดีย และอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่ด้วยเจอภาวะวิกฤต ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 ทางสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จึงขอความอนุเคราะห์นายจุรินทร์ ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและมาตรการจากทางภาครัฐเกี่ยวกับการชำระหนี้ธนาคาร

โดยตั้งแต่ 10:00 น. - 12:00 น. วันนี้ ได้มีการประชุมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 135 บริษัท ซึ่งร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้ธนาคารเอกชน ส่วนร้อยละ 30 เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ เช่น กรุงไทย เป็นต้น สรุปผลการประชุมมีแนวทางที่จะให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นต้นเรื่อง ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เสนอมาตรการ เข้าคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนั้นจะได้ทำการประสานงานธนาคารเอกชน โดยสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศมาตรการดูแลลูกหนี้ในภาวะ นี้ให้ผ่านสถานการณ์ Covid-19 และประสานกระทรวงการคลังเพื่อหาช่องทางเพิ่มเติม

นางมัลลิกา กล่าวว่า อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปมีโรงงานแปรรูปไม้ในประเทศไทยทั้งสิ้น 1,208 โรงงานตั้งอยู่ในภาคใต้ 80% ภาคตะวันออก 15% อีสาน 4% และภาคอื่นๆ 1% ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตและเป็นห่วงโซ่ในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา จากปัญหาดังกล่าวนั้นถ้าไม่บรรเทาจะสร้างความเดือดร้อนห่วงโซ่ยางพาราของไทยตั้งแต่ชาวสวนยางที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการโค่นยางพารา 400,000 ไร่ต่อปี ขณะที่อุตสาหกรรมด้านนี้กำลังมีอนาคตเนื่องจากตลาดหลายประเทศต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้และในประเทศอินเดียก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้าน แต่ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องการเร่งให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอุตสากรรมนี้เพื่อจะได้ไม่กระทบกับเกษตรกรยางพาราต่อไป

อ้างอิง : https://world.kapook.com/pin/5e5647bd4d265a1a5e8b4567

 
 

 

 
  การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ครั้งที่ 1/2563
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยและคณะ เข้าหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจไม้ยางพารา
  การทดสอบภาคสนาม (Field test) ของการใช้โปรแกรมออก QR - Code สำหรับไม้ยางพาราแปรรูป
  ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยร่วมคณะผู้แทนการค้าสินค้าเกษตรเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย (บังกาลอร์ - ไฮเดอราบัต)
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

สิงหาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com