HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และผ่านระบบ video conference via zoom

 
 

 

 
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมกิจกรรม Ready for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล
  นายกสมาคมฯให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
  เข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สมาคมน้ำยางข้นไทย
  Congratulations to the new President of Thai Hevea Wood Association
  เข้าพบและแสดงความยินดีกับประธานบอร์ด กยท.
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กรกฏาคม 2567
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com