HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป
 

ด้วย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดการฝึกอบรม โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  สำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่าง

 

!!!!! การอบรมนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!!

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงงานละ 2 ท่าน 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

• สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0 7567 3000 แฟกซ์ 0 7567 3708 หรือ E-mail: ssurisa@wu.ac.th 

• สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย โทร 0 7421 3419 แฟกซ์ 0 7444 6221 หรือ E-mail: tpa2553@hotmail.com

 

*** ขยายเวลารับสมัคร ***

กรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมในแบบตอบรับที่แนบมา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

 

*** การฝึกอบรมดังกล่าว เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านความลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ***

 
 

 

 
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 3/2561
  การประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
  การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์
  การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต
  ผวาราคายาง เข้าฤดูเปิดหน้ากรีด ด้านผลิตภัณฑ์ไม้ยาง เศษไม้ ปีกไม้ ตอไม้ ตลาดต้องการสูง
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com