HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 5/2562 
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ซีบีดี ทู จ.สุราษฎร์ธานี...

Read

ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยร่วมคณะผู้แทนการค้าสินค้าเกษตรเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย (มุมไบ-เจนไน) 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมคณะผู้แทนการค้าสินค้าเกษตรเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย (มุมไบ-เจนไน) ในโครงการคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ นำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2562...

Read

ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาจีน ครบรอบ 70 ปี 
นายธีระศักดิ์ ละออศิริงาม ผู่้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ หม่า เฟิ่ง ชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และภริยา ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภ...

Read

ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
นายสุทิน พรชัยสุรีย์ อุปนายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 115 ชั้น1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

Read

ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Trade Environment สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งผระเทศไทย 
นายชัยยุทธ ถิรังกูร รองเลขาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ในวันอังคารที่ 25มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 32 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ...

Read

การอบรมหลักสูตร การลับคมใบเลื่อยฯ 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับ บริษัทสยามทิมเบอร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด จัดการอบรมหลักสูตร “การลับคมใบเลื่อยและรูปแบบฟันเลื่อยสายพานใหม่ในการแปรรูปไม้ยางพารา เพื่อยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา” ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ...

Read

นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานละศีลอดและพบปะท่านกงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานละศีลอดและพบปะท่านฟะฮีร์ สุไลมาน กงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมญันนาตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สมาคมน้ำยางข้นไทย ประจำปี 2562 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และคุณอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สมาคมน้ำยางข้นไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
ด้วย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเกาะกลาง โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวันเวลาและสถานที่ดัง...

Read

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood สนับสนุนโดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ ข้อแตกต...

Read

พิธีการทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสมาคมฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข 
ด้วยสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ตรัง และ ยะลา และ สมาคมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ภาคตะวันออก ร่วมประชุมหารือ เรื่องสถานการณ์ไม้ยางพาราในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม&nbs...

Read

การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 6/2561 
ด้วยกรมป่าไม้ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผอ.สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้อ...

Read

ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน FSC 
ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมพบปะกับ Prof.Dr.Michal Brink ผู้เชี่ยวชาญ FSC และ ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร โดยมีการนำเสนอ โปรแกรมที่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอรับรองตาม FSC ซึ่งออกแบบมาโดยเน้นใช้กับ Small holders เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม...

Read

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาจีน ครบรอบ 69 ปี 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ มาดาม จิ้น ยี่ หลิน รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 69 ปี ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...

Read

การประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 1 (5 จังหวัด) 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ในกิจกรรม SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ ห้องสันติภาพ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการปร...

Read

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ภายในงาน SMEs สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายวิชัย ถิรังกูร ประธานกรรมการ บริษัท สยามทิมเบอร์ แอนด์ มิชชันเนอรี่ ...

Read

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมนำเสนอ Flagship ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการนำเสนอ Flagship ไม้ยางพาราไทย ไม้ยางพาราโลก ต่อท่านคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการประชุมเตรียมความพร้อม SMEs สัญจร จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ...

Read

การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2561(4) 
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2561(4) ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง...

Read

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ให้การต้อนรับ กงสุลฝ่ายพาณิยช์จีน 
ผู้จัดการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ให้การต้อนรับ คุณหลิว เชี่ยนเหวิน กงสุลฝ่ายพาณิชย์จีน ณ สำนักงานสมาคมฯ...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กรกฏาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com