HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
การประชุมหารือวิกฤติสถานการณ์โควิดในประเทศจีนและแนวทางแก้ไข 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ส.อ.ท. กำหนดจัดการประชุมหารือวิกฤติสถานการณ์โควิดในประเทศจีนและแนวทางแก้ไข เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM...

Read

การเข้าร่วมประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1-2566 
นายวนัส วิระพรสวรรค์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 ...

Read

คณะจาก Malaysian Timber Council เยี่ยมชมบริษัท เค เอส พี พาราวู๊ด จำกัด 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกลุ่มอุตสาหกรรมไม้จากมาเลเซีย “Malaysian Timber Council“ เยี่ยมชมโรงงานไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริษัท เค เอส พี พ...

Read

คณะจาก Malaysian Timber Council เยี่ยมชมบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาอังสุธน 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกลุ่มอุตสาหกรรมไม้จากมาเลเซีย “Malaysian Timber Council“ เยี่ยมชมโรงงานไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริษัท วู้ดเว...

Read

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony) กับ Malaysian Timber Council และกิจกรรม Business Matching กับผู้ซื้อไม้ยางพาราจากประเทศมาเลเซีย 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony) กับ Malaysian Timber Council และกิจกรรม Business Matching กับผู้ซื้อไม้ยางพาราจากประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านการค้าไม้ยางพาราแปรรูประห...

Read

คณะจาก Malaysian Timber Council เยี่ยมชมบริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกลุ่มอุตสาหกรรมไม้จากมาเลเซีย “Malaysian Timber Council“ เยี่ยมชมโรงงานไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง ...

Read

คณะจาก Malaysian Timber Council เยี่ยมชมบริษัท ไทยหมื่นรุ่ง จำกัด 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกลุ่มอุตสาหกรรมไม้จากมาเลเซีย “Malaysian Timber Council“ เยี่ยมชมโรงงานไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ณ บริษัท ไทยหมื่นรุ่ง จำก...

Read

การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2565 
ประมวลภาพการการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ผ่านระบบ video conference via zoom...

Read

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ onsite สำหรับร่างมาตรฐาน FSC สำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 2 
ด้วยคณะพัฒนาร่างมาตรฐาน FSC-การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทย(SDG-ประเทศไทย) กำหนดจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างมาตรฐาน FSC สำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดยมีจุดประสงค์เพือปิดโอกาสให้เข้าร่วมแสดงข้อคิดเห็นในระหว่างกระบวนการพัฒนามาตรฐานฯ เพื่อนำไปปรับปรุงร่างก่อน...

Read

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Business Matching กับผู้นำเข้าไม้ยางพาราจากประเทศมาเลเซีย 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับ Malaysian Timber Council (MTC) 🔸วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  🔸ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค...

Read

ร่วมออกบูธในงาน BIFA Wood Vietnam 2022 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ในงาน BIFA Wood Vietnam 2022 ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ณ เมืองบินห์เซือง (Bình Dương) ประเทศเวียดนาม...

Read

การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2565 
ประมวลภาพการการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์เซาท์เทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และ ผ่านระบบ video conference via zoom...

Read

ร่วมออกบูธในงาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES for Stronger Thailand บริบทใหม่ของอุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคต 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ร่วมออกบูธในงาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES for Stronger Thailand บริบทใหม่ของอุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคต ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่...

Read

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ครั้งที่ 2/2565 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Video Conference via Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม...

Read

การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2565 
ประมวลภาพการการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ ผ่านระบบ video conference via zoom...

Read

ร่วมออกบูธในงานมหกรรมยางพารา 2564 นครแห่งนวัตกรรมยางพาราโลก 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมออกบูธในงานมหกรรมยางพารา 2564 \"นครแห่งนวัตกรรมยางพาราโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2565 ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่ 79 หมู่ที่ 16 อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช...

Read

ข่าวสารสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วันที่ 5 เมษายน 2565 
...

Read

แสดงความยินดีกับนายกุลเดช พัวพัฒนกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ(บอร์ด)การยางแห่งประเทศไทย 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พร้อมด้วย นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์ และ นายชัยยุทธ ถิรังกูร เข้าแสดงความยินดีกับนายกุลเดช พัวพัฒนกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ(บอร์ด)การยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ การยางแห่งประเทศไทย...

Read

การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 
ประมวลภาพการการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

ขอแสดงความยินดี นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2565 - 2567 
ขอแสดงความยินดี นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2565-2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2567
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com