HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี 
ด้วยสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (Korea Importer Association-KOIMA) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมการลงนามคู่สัญญาข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน (MOU) ที่สำคัญจำนวน 5 คู่สัญญา ซึ่ง สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ร่วมลงนามกับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (KOIMA) ในการร่วมกันพัฒนาสิ...

Read

ประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขมาตรฐาน มอก.2423-2552 ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขมาตรฐาน มอก.2423-2552 ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมี คุณสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย คุณอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา คุณธีระศักดิ์ ลออศิริงาม และ คุณธนพจน์...

Read

ประชุมคณะอนุกรรมการ FLEGT VPA ครั้งที่ 3/2561 
ด้วย สำนักงานเลขานุการไทย - อียูเฟล็กที กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกเที่ยมคมกฤต กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประลอง ดำรงไทย ผ...

Read

ประชุมชี้แจง รายละเอียดกิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไม้ยางพารา จังหวัดยะลา 
ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา กำหนดจัดประชุมชี้แจง รายละเอียดกิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไม้ยางพารา จังหวัดยะลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดยะลา ในการนี้ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว...

Read

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....  
ด้วย สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดี ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ เจ...

Read

นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยร่วมลงนาม MOU และให้สัมภาษณ์สื่อในประเทศจีน 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนการค้าไม้ยางพารา เข้าพบหน่วยงานรัฐบาลเมืองหนานคัง / ก้านโจว เพื่อลงนาม MOU ทั้งนี้ในวันดังกล่าว นายนิกรฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศจีน โดยสามารถอ่านข่าวได้ทาง https://mp.weixin.qq.com/s/FHTxa...

Read

ขอแสดงความยินดี นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2561 - 2563 
ขอแสดงความยินดี นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2561-2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561...

Read

คณะผู้แทนการค้าไม้ยางพารา ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน The Fifth China Furniture Industry Expo ณ เมืองหนานคัง และงาน Sylva Wood 2018 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะผู้แทนการค้าไม้ยางพารา ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน The Fifth China Furniture Industry Expo ณ เมืองหนานคัง และงาน Sylva Wood 2018 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2561...

Read

การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 3/2561 
ข่าวกิจกรรมวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 วันนี้เวลา 09.30 น. คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ ผู้แทนจาก บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ระหว่าง ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 3/2561&nb...

Read

การประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สงขลา โรงแรม หรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์ 
ข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 วันนี้เวลา 09.00 น. คุณธีระศักดิ์ฯ ผู้แทนจากบริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด และ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์  ซึ่งจัดโดย สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ การยางแห่งประเทศไทย (ก...

Read

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต 
บริษัท ซินเทค อินเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนาวังวาดี รีสอร์ท จ.พัทลุง...

Read

ผวาราคายาง เข้าฤดูเปิดหน้ากรีด ด้านผลิตภัณฑ์ไม้ยาง เศษไม้ ปีกไม้ ตอไม้ ตลาดต้องการสูง 
“ยาง” สมบูรณ์กว่าทุกปี ชาวสวนผวาราคาร่วง ฝากความหวังนโยบายรัฐบาล ด้านไม้ยางพาราตลาดรับไม่อั้น ป้อนโรงไฟฟ้า เตาอิฐ เตาถ่าน เจ้าของสวนยางหมู่ 3 บ้านด่านโลด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าปี 2561 นี้ ยางออกใบสมบูรณ์มาก ต่างจากปีก่อน ที่ใบผลิไม่สมบูรณ...

Read

การเข้าพบและแสดงความยินดีกับท่าน รมต.ก.พาณิชย์ 
...

Read

การประชุม ปรึกษา หารือ ผลกระทบ จากสถานการณ์ปริมาณไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งในตลาดจีนที่มีปริมาณล้นตลาด 
บรรยากาศ การประชุม ปรึกษา หารือ ผลกระทบ จากสถานการณ์ปริมาณไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งในตลาดจีนที่มีปริมาณล้นตลาด และร่วมรับประทานอาหารค่ำ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมร้านอาหารครัวนายหนัง จ.นครศรีธรรมราช...

Read

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง 
 ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง” ขึ้นในวันพุธที่ 28  กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องตะกั่วป่าเอ โรงแรมหรรษาเจบี  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื...

Read

ข้อมูลการส่งออก Wood Pellet จากไม้ยางพาราไปยังประเทศญี่ปุ่น 
ข้อมูลการส่งออก Wood Pellet จากไม้ยางพาราไปยังประเทศญี่ปุ่น ไม้ยางพารา ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นให้ได้ราคารับซื้อไฟฟ้า 24 เยน/kWh ตามระบบ FITจะต้องผ่านการรับรองแหล่งที่มาตามวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. เป็นไม้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระที่ทำหน้าท...

Read

ตลาดไม้โตเร็วเปิดกว้าง ญี่ปุ่นเล็งยางป้อนไฟฟ้า 
ด้วยปัจจุบันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ในระดับโลกมีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 3,200 ล้านล้านบาท ในปี 2573 อีก 12 ปีข้างหน้า มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่อุตสาหกรรมป่าไม้ของไทยมีส่วนร่วมในตลาดนี้ต่ำมากแค่ร้อยละ 0.01 เท่านั้น ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ ...

Read

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2018 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2018 และเดินทางไปเจรจาการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7 - ...

Read

รัฐบาลพร้อมสนับสนุนชาวสวนยาง-ผปก.กิจการยางปฏิบัติตามมาตรฐาน FSC 
รัฐบาลพร้อมสนับสนุนชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางปฏิบัติตามมาตรฐาน FSC เน้นปลูกยางในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลุยตั้งเป้าขยายตลาดส่งออก ดันราคายางให้สูงขึ้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานผลการหารือระหว่าง 4 สมาคมยางพารา คือ สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยา...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

ธันวาคม 2562
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com