HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป กับ สมาคมอุตสาหกรรมไม้ซุ่นเต๋อ (Shunde Association of Wood Insutry) ในการประชุมร่วมกันกับคณะผู้บริหารตำบลซุ่นเต๋อ เมืองฝูซาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดสงขลา...

Read

การประชุม คณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2559 - 2561 ครั้งที่ 2/2559 (3) 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยวาระปี 2559 – 2561 ครั้งที่ 2/2559 (3) ณ ร้าน Wine Village อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา...

Read

การอบรม เรื่อง ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้สำหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ครั้งที่ 2 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงไม้อบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรม ประชุมชี้แจง เรื่อง ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกฎ...

Read

การสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองมาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน PEFC-COC 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงไม้อบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรรับรองการจัดการป่าไม้ยั่งยืน (PEFC) เครือข่ายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) จัดการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองม...

Read

ประกาศศุลกากรจีน เรื่องมาตรการตรวจสอบสินค้าจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิก้า 
ตามที่ ศุลกากรจีนได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบสินค้าจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิก้า (รวมทั้งไทย) ที่ส่งเข้าไปยังประเทศจีน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี ทำให้สินค้าที่จะส่งออกไปยังจีนต้องมีการดำเนินการกำจัดยุงและออกใ...

Read

ขอแสดงความยินดี นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย (คนใหม่) วาระปี 2559-2561 
ขอแสดงความยินดี นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2559-2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559...

Read

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    ...

Read

ประกาศ ราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน ณ วันที่21-09-2015 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ประกาศราคารับซื้อไม้ท่อนรวม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเป็นราคารับซื้อหน้าโรงงาน อยู่ที่ 1.70-1.90 บาท/ตัน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558...

Read

การสัมมนา\"ระบบมาตรฐานสากล GS 1 เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ส.อ.ท. กำหนดจัดสัมมนา\"ระบบมาตรฐานสากลGS1 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้อ...

Read

ประกาศ ราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ประกาศราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน (ไม้ท่อนรวม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป) อัตรา 1.70 - 1.90 บาท/กิโลกรัม  ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2558 ...

Read

งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม จะมีการประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านยางพารา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Conference Hall 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เชิญท่...

Read

องค์การสวนยาง ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราขององค์การสวนยาง จำนวน 893-0-80 ไร่ 
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้ง ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราขององค์การสวนยาง พื้นที่ เขต 1 ฝ่ายสวน 1 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 893-0-80 ไร่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อสย. สนง.ใหญ่ นาบอน ในราคาไร่ละ 53,640 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพ...

Read

เชิญร่วมกิจกรรมBusiness Matchingกับคณะผู้แทนการค้าจากประเทศอิหร่าน 
 ด้วยกรมส่งเสริมการค่าระหว่างประเทศ โดยสํานักงานส่งเสริมการค่าระหว่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน มีกําหนดจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าไม้ยางพารา จํานวนประมาณ 6 ราย เยือนอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2558 เพื่อเจรจาสั่งซื้อสินค้าไม้ยางพารา สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่า...

Read

การสัมมนา เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 
โครงการเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาวิชาการยางเพือแนะนำเครอข่าย และเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม) ส...

Read

ประกาศ ราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ประกาศราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน (ไม้ท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป) อัตรา 2.00-2.10 บาท/กิโลกรัม ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558...

Read

ครบรอบ 20 ปี ก่อตั้งสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
ปี 2558 ครบรอบ 20 ของการก่อตั้ง สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย สมาคมฯขอขอบคุุณคณะกรรมการ/ สมาชิก/สถาบันการเงิน และทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ได้แก่ การจัดพิมพ์ทำเนียบ จำนวน 1000 เล่ม พร้อม CD ROM จัดการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร วันที่ 12 มิ.ย. ณ สนามกอล์ฟหาดใหญ่ ร...

Read

การจับคู่เจรจาธุรกิจ ปี2557 
...

Read

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. จะสนับสนุนการโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า ปีละ 4 แสนไร่ 
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมมาตรการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายพัฒนาในด้านราคา ส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในด้านราคา คุณภาพ การเพิ่มมูลค่า และประ...

Read

ประกาศราคารับซื้อไม้ท่อน 
 สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ขอแจ้ง ประกาศราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ขึ้นไป ซึ่งเป็นราคารับซื้อหน้าโรงงาน 2.20 บาท / กิโลกรัม ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป...

Read

เชิญร่วมการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเลื่อย อัดน้ำยา อบไม้และการใช้กาวในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 
ครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดอบรมหลักสูตร \\\\\\\\\\\\\\\"เทคนิคการเลื่อย อัดน้ำยา อบไม้และการใช้กาวในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา\\\\\\\\\\\\\\\" วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องจงกลณี โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สนใจ สอบถามร...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กรกฏาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com