HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2017 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2017 และเดินทางไปเจรจาการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 5 มี.ค 2560   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความจำนงไปที่สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย โทร. 0-7421-3419 ค่ะ...

Read

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง PEFC CoC Training and Workshop 
ด้วย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรม เรื่อง PEFC CoC Training and Workshop ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ...

Read

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดตั้ง โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแ...

Read

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 
ด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้ในการดำเนินการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งโครงการนี้จะมีการคัดเลือกผู้ประก...

Read

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาโครงการภายใต้กลไกเครดิตร่วม (JCM) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาโครงการภายใต้กลไกเครดิตร่วม (JCM) Invitation to the meetings of developing greenhouse gas reduction project under Joint Crediting Mechanism (JCM)   ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ข...

Read

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) 
จากการที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประก...

Read

เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา 
คุณนิกร นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ คุณธนภณ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

กิจกรรมเจรจาการค้า ณ เมืองฉงชิ่ง-เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2559 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จัดคณะผู้แทนการค้าด้านไม้ยางพาราเพื่อขยายลู่ทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา และ Wood Pellet ณ เมืองเฉิงตู - ฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยาง...

Read

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป กับ สมาคมอุตสาหกรรมไม้ซุ่นเต๋อ (Shunde Association of Wood Insutry) ในการประชุมร่วมกันกับคณะผู้บริหารตำบลซุ่นเต๋อ เมืองฝูซาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดสงขลา...

Read

การประชุม คณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2559 - 2561 ครั้งที่ 2/2559 (3) 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยวาระปี 2559 – 2561 ครั้งที่ 2/2559 (3) ณ ร้าน Wine Village อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา...

Read

การอบรม เรื่อง ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้สำหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ครั้งที่ 2 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงไม้อบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรม ประชุมชี้แจง เรื่อง ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกฎ...

Read

การสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองมาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน PEFC-COC 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงไม้อบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรรับรองการจัดการป่าไม้ยั่งยืน (PEFC) เครือข่ายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) จัดการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองม...

Read

ประกาศศุลกากรจีน เรื่องมาตรการตรวจสอบสินค้าจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิก้า 
ตามที่ ศุลกากรจีนได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบสินค้าจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิก้า (รวมทั้งไทย) ที่ส่งเข้าไปยังประเทศจีน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี ทำให้สินค้าที่จะส่งออกไปยังจีนต้องมีการดำเนินการกำจัดยุงและออกใ...

Read

ขอแสดงความยินดี นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย (คนใหม่) วาระปี 2559-2561 
ขอแสดงความยินดี นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2559-2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559...

Read

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    ...

Read

ประกาศ ราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน ณ วันที่21-09-2015 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ประกาศราคารับซื้อไม้ท่อนรวม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเป็นราคารับซื้อหน้าโรงงาน อยู่ที่ 1.70-1.90 บาท/ตัน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558...

Read

การสัมมนา\"ระบบมาตรฐานสากล GS 1 เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ส.อ.ท. กำหนดจัดสัมมนา\"ระบบมาตรฐานสากลGS1 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้อ...

Read

ประกาศ ราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ประกาศราคารับซื้อไม้ยางพาราท่อน (ไม้ท่อนรวม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป) อัตรา 1.70 - 1.90 บาท/กิโลกรัม  ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2558 ...

Read

งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม จะมีการประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านยางพารา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Conference Hall 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เชิญท่...

Read

องค์การสวนยาง ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราขององค์การสวนยาง จำนวน 893-0-80 ไร่ 
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้ง ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราขององค์การสวนยาง พื้นที่ เขต 1 ฝ่ายสวน 1 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 893-0-80 ไร่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อสย. สนง.ใหญ่ นาบอน ในราคาไร่ละ 53,640 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพ...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

ธันวาคม 2562
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com