HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
มีการตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของอุตฯแปรรูปไม้ยางพาราแล้ว 
    เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 53 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน จำนวน 19 คน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา      โดยมี ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน...

Read

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่1 ปี2553 
...

Read

ศึกษาดูงาน ปี2553 
...

Read

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1 ปี2553 
...

Read

โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายวิสหกิจอุตสหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน (lndustrial Cluster Development)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี2553 
...

Read

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี2552 
...

Read

สมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทย ครั้งที่5 ปี2552 
...

Read

ข้อสรุป !!! ปัญหาความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บภาษีเงินได้ล่วงหน้าจากการขายสินค้าเกษตรตามแบบ ภงด.93  
     ที่ประชุมคณะกรรมการภาษีอากรครั้งที่ 2/2552/6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2552  ได้พิจารณาคำชี้แจงของกรมสรรพากร และ ยืนยันว่าสถานประกอบการไม่ต้องนำส่งภาษีแทนเกษตรกรเนื่องจากกรมสรรพากรยืนยันว่าหน้าที่ ในการชำระและการนำส่งภาษีเป็นของเกษตรกรผู้มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่จะต้องเสียภ...

Read

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! ไต้หวันกำหนดหีบห่อไม้จะต้องผ่านการตรวจกักกันศัตรูพืชก่อนนำเข้า 
ด้วย กรมการตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ของไต้หวัน แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป หีบห่อไม้ที่ใช้บรรจุสินค้า จะต้องผ่านการรมด้วย Methyl Bromide หรือ ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อกำจัดศัตรูพืช มิฉะนั้นจะต้องถูกกักไว้และดำเนินการกำจัดศัตรูพืชหรือทำลายหีบห่อ หรือ ส่งหีบห่อพร้อมทั้งสินค้ากลับไปยัง...

Read

ส.ไม้ยางชง 2 แผนเสนอรัฐช่วยตลาดส่งออก 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2552  (หน้า 16) ...

Read

สถาปนาสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
...

Read

สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม  
...

Read

จากอดีต….สู่ปัจจุบันและอนาคต ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
   ในช่วงปี พ.ศ. 2537- 38 ได้มีการพบปะ พูดคุยและปรึกษาหารือกันของผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ยะลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆของการประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพาราซึ่งมีมากมายโดยเฉพาะ ในภาครัฐซึ่งเน้นนโยบายควบคุม ปราบปรามมากกว่าการพัฒนาส่งเ...

Read

ครม.เห็นชอบให้ยกเลิกอากรขาออกไม้ยางพาราแปรรูป 3 % แล้ว !!!! 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และไม้ยางพาราแปรรูป)              คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขอยกเว้นการจัดเก็บอ...

Read

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้บริการ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
    กลุ่มอุตสาหกกรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริการจำหน่ายและออกใบรับรอง C/O แล้วด้วยราคาพิเศษและบริการที่รวดเร็ว สำหรับผู้ส่งออกในพื้นที่ภาคใต้ สนใจสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่  คุณอรุณวรรณ  0-7444-6220 หรือ 0-7421-3419 https://www.indidi.cz/ ...

Read

ความร่วมมือ ระหว่าง 2 สมาคมด้านไม้ (ไทย-จีน) สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กับ สมาคมอุตสาหกรรมไม้ซุ่นเต๋อ  
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้มีการประสาน หารือ กรอบความร่วมมือ กับสมาคมอุตสาหกรรมไม้ซุ่นเต๋อ (Shunde Association of Wood Insutry) ในการกำหนด เงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าด้านไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ซึ่งจะประกาศร่วมกันในเร็วๆ นี้...

Read

มาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย (ใหม่) 
มาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้มีการปรับปรุง แก้ไข ใหม่แล้ว ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท่านที่สนใจ เข้าไปดูได้ใน ไweb-site สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย หรือขอข้อมูลได้ที่ สมาคมฯ...

Read

สถานการณ์ไม้ยางพารา ในจีน 
...

Read

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (15 ก.พ.2557) 
...

Read

ภาวะการค้า Wood Pellet ของประเทศเกาหลี และ HS Code ของสินค้า Wood Pellet 
...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2567
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com