HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี2553 
...

Read

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ปี2553 
...

Read

กิจกรรมสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ปี2553 
...

Read

การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยและการประชุมคณะกรรมการครั้งที่2 ปี2553 
...

Read

มีการตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของอุตฯแปรรูปไม้ยางพาราแล้ว 
    เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 53 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน จำนวน 19 คน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา      โดยมี ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน...

Read

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่1 ปี2553 
...

Read

ศึกษาดูงาน ปี2553 
...

Read

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1 ปี2553 
...

Read

โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายวิสหกิจอุตสหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน (lndustrial Cluster Development)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี2553 
...

Read

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี2552 
...

Read

สมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทย ครั้งที่5 ปี2552 
...

Read

ข้อสรุป !!! ปัญหาความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บภาษีเงินได้ล่วงหน้าจากการขายสินค้าเกษตรตามแบบ ภงด.93  
     ที่ประชุมคณะกรรมการภาษีอากรครั้งที่ 2/2552/6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2552  ได้พิจารณาคำชี้แจงของกรมสรรพากร และ ยืนยันว่าสถานประกอบการไม่ต้องนำส่งภาษีแทนเกษตรกรเนื่องจากกรมสรรพากรยืนยันว่าหน้าที่ ในการชำระและการนำส่งภาษีเป็นของเกษตรกรผู้มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่จะต้องเสียภ...

Read

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! ไต้หวันกำหนดหีบห่อไม้จะต้องผ่านการตรวจกักกันศัตรูพืชก่อนนำเข้า 
ด้วย กรมการตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ของไต้หวัน แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป หีบห่อไม้ที่ใช้บรรจุสินค้า จะต้องผ่านการรมด้วย Methyl Bromide หรือ ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อกำจัดศัตรูพืช มิฉะนั้นจะต้องถูกกักไว้และดำเนินการกำจัดศัตรูพืชหรือทำลายหีบห่อ หรือ ส่งหีบห่อพร้อมทั้งสินค้ากลับไปยัง...

Read

ส.ไม้ยางชง 2 แผนเสนอรัฐช่วยตลาดส่งออก 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2552  (หน้า 16) ...

Read

สถาปนาสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
...

Read

สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม  
...

Read

จากอดีต….สู่ปัจจุบันและอนาคต ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
   ในช่วงปี พ.ศ. 2537- 38 ได้มีการพบปะ พูดคุยและปรึกษาหารือกันของผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ยะลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆของการประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพาราซึ่งมีมากมายโดยเฉพาะ ในภาครัฐซึ่งเน้นนโยบายควบคุม ปราบปรามมากกว่าการพัฒนาส่งเ...

Read

ครม.เห็นชอบให้ยกเลิกอากรขาออกไม้ยางพาราแปรรูป 3 % แล้ว !!!! 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และไม้ยางพาราแปรรูป)              คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขอยกเว้นการจัดเก็บอ...

Read

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้บริการ \\ 
    กลุ่มอุตสาหกกรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริการจำหน่ายและออกใบรับรอง C/O แล้วด้วยราคาพิเศษและบริการที่รวดเร็ว สำหรับผู้ส่งออกในพื้นที่ภาคใต้ สนใจสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่  คุณอรุณวรรณ  0-7444-6220 หรือ 0-7421-3419...

Read

ความร่วมมือ ระหว่าง 2 สมาคมด้านไม้ (ไทย-จีน) สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กับ สมาคมอุตสาหกรรมไม้ซุ่นเต๋อ  
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้มีการประสาน หารือ กรอบความร่วมมือ กับสมาคมอุตสาหกรรมไม้ซุ่นเต๋อ (Shunde Association of Wood Insutry) ในการกำหนด เงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าด้านไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ซึ่งจะประกาศร่วมกันในเร็วๆ นี้...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤศจิกายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com